Защита на гостите

Почистващ гел за ръце! Видове развасовки: 30 ml ; 60 ml ; 200 ml ; 250 ml и 500 ml

Препарат за повърхности!